สุดยอดเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่(Top Executive Secretary.. แสดงทั้งหมด
การแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงทั้งหมด
เทคนิคการ Coaching อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงทั้งหมด
ITC Training Plan 2016 แสดงทั้งหมด
ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่ให้ ITC ดูแลงานด้านฝึกอบรมสัมม.. แสดงทั้งหมด
ทุกหลักสูตร Public Training ของ ITC สามารถนำไปหักเป็นค่.. แสดงทั้งหมด

หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

การแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย คุณจักรพ..