หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หลักสูตร กลยุทธ์การต่อรอง..ต่อรองอย่างไรให้ปิดการขายได้

หลักสูตร กลยุทธ์การต่อรอง..ต่อรองอย่างไรให้ปิดการขายได้ โดย คุณพรเทพ ฉันทน..