ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย แสดงทั้งหมด
Career Path Model การออกแบบ ผังความก้าวหน้าในอาชีพ แสดงทั้งหมด
เทคนิคการขายเชิงรุกเพื่อเอาชนะใจลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ แสดงทั้งหมด
How to Reply to Customers Complaints Effectively แสดงทั้งหมด
กิจกรรมดีๆ กับ ITC แสดงทั้งหมด
ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่ให้ ITC ดูแลงานด้านฝึกอบรมสัมม.. แสดงทั้งหมด
ทุกหลักสูตร Public Training ของ ITC สามารถนำไปหักเป็นค่.. แสดงทั้งหมด

หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจพนักงาน (Employees Motivation)

หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจพนักงาน (Employees Motivation) โดย คุณอิทธิ..