หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ โดย คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทณะ วั..