หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร KM for OD

หลักสูตร การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร KM for OD โดย คุณนิพัฒน์ ชัยวรม..