Home > In-house Training


 
 
COACHING TECHNIQUE FOR EFFECTIVE MANAGER
View : 2,056
 
 

 หลักการและเหตุผล

           พนักงานและบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่ มีความสามารถ มีจุดแข็งในการพัฒนาให้เก่งขึ้น มีทักษะมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับบทบาทผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน เป็นบุคคลสำคัญที่นอกจากจะบริหารจัดการงานให้ประสบผลสำเร็จ บริหารคนให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมงานคุณภาพได้แล้ว การบริหารการสื่อสารให้มีประสิทธิผลก็เป็นสิ่งสำคัญ หากเราให้ความสำคัญและจัดบทบาทการโค้ชพนักงานเป็นบทบาทสำคัญเราก็จะสามารถจัดเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยปั้นคน โดยการถ่ายทอดความรู้และขั้นตอนการทำงานให้กับ

           พนักงาน ทีมงานของเราสิ่งสำคัญของการบริหารจัดการความสำเร็จขององค์กร เกิดจากการขับเคลื่อนของพนักงานที่สามารถใช้ศักยภาพจุดแข็งของตนเองมาทำงานที่ตัวเองถนัด มีความสุข และสามารถพัฒนาจุดแข็งให้แกร่งขึ้นทุกๆ วัน

วัตถุประสงค์   

           1) เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ รู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง

           2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และมีทักษะความสามารถในการสอนงาน

           3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนการสอนงานและนำทีมให้พัฒนาทักษะได้

           4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้เทคนิค ศาสตร์และศิลป์ในการสอนงานให้ได้ผลงานจริงในองค์กร

 ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อเสนอหลักสูตรสัมมนาพร้อมใบเสนอราคาการจัดสัมมนา In House Training

 ได้ที่ : คุณสุกัญญา/ คุณกรรณิการ์/คุณกฤษฎา

Tel. 0-2115-9890-92 Fax. 0-2115-9893 
หรือ E-mail:itcinnotraining@hotmail.com 
Web.: www.itcinnotraining.com


Bookmark and Share
 
.pdf แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 341 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 337 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter