Home > In-house Training


 
 
Digital Leaders (ผู้นำยุคดิจิทัล)
View : 3,932
 
 

 หลักการและเหตุผล

           ในโลกยุคใหม่ผู้นำมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าการที่องค์กรจะขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วนั้นผู้นำมีผลไม่แพ้ปัจจัยอื่นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ผู้ตามองค์กร และอื่นๆ อย่างไรก็ดี เมื่อมีการแข่งขันมากขึ้น เราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้นำทำงานหนักมากขึ้นเช่นกันพร้อมกับพนักงานในองค์กรก็ทำงานหนักขึ้น เพื่อแข่งขันกับเวลาถึงเราอยากจะหยุดโลกก็จะขับเคลื่อนต่อไป  บทบาทด้านเทคโนโลยีมีผลกับการขับเคลื่อนองค์กรมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุน เรื่องของความเร็ว เพื่อการส่งมอบสินค้า รวมถึงเทคโนโลยี มีผลกับการพีอาร์ (P.R.) เพื่อสอดรับโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้นำดิจิทัล ต้องเข้าใจเทคโนโลยีที่เข้ามาบริหารองค์กร  อาทิ Enterprise Cloud หรือ  Cloud Computing  เพื่อบริหารงานส่วนตัว และบริหารงานองค์กร ผู้นำดิจิทัลอาจจะต้องใช้ Social Media ในการ พีอาร์ โครงการ CSR หรือเรื่องราวของบริษัท หรืออาจจะต้องใช้ โมบายแอพต่างๆ อาทิ Scanner Pro เพื่อสแกนเอกสารเองโดยไม่ต้องพึ่งเลขาฯ เพราะเนื่องจากความรีบมากอาจจะต้องสแกน พร้อมเซ็นแบบดิจิทัลเป็นต้น ผู้นำดิจิทัลอาจจะต้องบริหารจัดการอื่นๆ อาทิเช่น จองตั๋วเครื่องบิน หรือ แทร็กกิ้ง เส้นทางการบิน โดยไม่ต้องพึ่งเลขาฯ ในบางครั้ง อาจจะต้องมีการจดสมุดโน้ตโดยใช้ปากกาอิเลคทรอนิกส์ โดยใช้แอพต่างๆ เพื่ออัดเสียงในการประชุม  จดไดอารี่  หรือรายงานการประชุม และโหลดใส่ Cloud ต่างๆ อาทิ เช่น Google Drive, Box.net, Dropbox, Evernote, ในโลกยุคต่อไปการพูดภาษาต่างด้าวก็จะใช้ระบบ Voice Recognition & Voice Translation ในอนาคตนี้ ประเทศไทยจะมีการพัฒนาพลเมืองในโลกยุคดิจิทัล(Digital Citizens)และผู้นำดิจิทัลจะมีบทบาทมากขึ้นในรูปแบบของผู้นำดิจิทัล (Digital Leaders) ซึ่งในบทบาทใหม่นี้ผู้นำจำเป็นต้องเข้าใจอุปกรณ์ และขีดความสามารถ และศักยภาพการใช้งานทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ ความเข้าใจเทคโนโลยีจะมีผลทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าในเรื่องของการสื่อสาร การทำงาน การประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

  • เพื่อ Update Trend ปัจจุบัน ด้าน IT และเน้นการแนะนำการนำไปใช้งาน เทคโนโลยีบางตัวที่มีความสำคัญ  อาทิ เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารภายใน และเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีบางตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของบริษัทในขณะเดียวกันมีการนำเสนอตัวอย่างที่คู่แข่งใช้
  • พัฒนาศักยภาพการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

  ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อเสนอหลักสูตรสัมมนาพร้อมใบเสนอราคาการจัดสัมมนา In House Training

 ได้ที่ : คุณสุกัญญา/ คุณกรรณิการ์/คุณกฤษฎา

Tel. 0-2115-9890-92 Fax. 0-2115-9893 
หรือ E-mail:itcinnotraining@hotmail.com 
Web.: www.itcinnotraining.com


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 315 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter