Home > In-house Training


 
 
4 มิติการขายแบบทรงพลัง (Power Selling)
View : 1,669
 
 

 หลักการและเหตุผล

           ในยุคของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ การเปิดกว้างของการค้าโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย  ในการแข่งขันธุรกิจ  นักขายที่เคยชินกับการรับคำสั่งขายอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการทักษะใหม่ที่แตกต่างจากเดิม  เรากำลังหมายถึงการสร้างนักขายพันธุ์ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการขายให้กับลูกค้า  ที่คำนึงถึงความคุ้มค่าในการซื้อมากกว่าในอดีต นักขายรุ่นใหม่ต้องคำนึงถึงปัญหาของลูกค้า  และช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหามากกว่าที่จะใช้การผลักดันให้เกิดการซื้อขายที่ไม่จำเป็นสำหรับลูกค้า  สี่มิติการขายแบบทรงพลัง เป็นวิธีขาย ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าครบทุกมิติของการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสการขายให้กับลูกค้ามากขึึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. อุปนิสัยสู่ความสำเร็จของพนักงานขายแบบทรงพลังคืออะไร
  2. รู้จักพลังของสินค้าที่ช่วยในการปิดการขาย
  3. รู้จักการบริหารลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสการขาย
  4. รู้จักการใช้พลังการนำเสนอเพื่อจูงใจลูกค้า
  5. วิธีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อป้องกันคู่แข่งแย่งลูกค้า

 ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อเสนอหลักสูตรสัมมนาพร้อมใบเสนอราคาการจัดสัมมนา In House Training

 ได้ที่ : คุณสุกัญญา/ คุณกรรณิการ์/คุณกฤษฎา

Tel. 0-2115-9890-92 Fax. 0-2115-9893 
หรือ E-mail:itcinnotraining@hotmail.com 
Web.: www.itcinnotraining.com


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 301 ครั้ง
.pdf แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 331 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter