Home > Promotion


 
 
เคล็ดลับฟังก์ชัน Excel เพื่อการทำงาน อย่างมืออาชีพ
View : 32
 
 

 วิทยากร

คุณสำเริง  ยิ่งถาวรสุข
Managing Director
e-HR Information Technology Co.,Ltd.

 

  ประสบการณ์การทำงาน :

  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) บริษัท มาบูลกุล จำกัด (โรงแรมมโนห์รา กรุงเทพฯ)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่าย Business Supporting Center บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด
  • หัวหน้าคนงานอาวุโส  ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หลักการและเหตุผล

             โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ใช้โดยทั่วไปจะใช้ Excel เพียงแค่การตีตาราง สร้างแบบฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ยังไม่มีโอกาสค้นพบความสามารถที่แท้จริงของ Excel

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และนำฟังก์ชันต่างๆ มาผูกเป็นสูตรเพื่อแก้ปัญหาในงานนั้น ย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน แต่ถ้ายิ่งพลิกแพลงและประยุกต์ใช้งานได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ลดความซับซ้อน ลดเวลา และความผิดพลาดในการทางานลงได้

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

 

  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของโปรแกรม Excel
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula เพื่อช่วยให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี

ผู้เข้าสัมมนา

       เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ และทุกคน ทุกอาชีพ ที่ต้องทำงานกับ Excel และต้องการใช้ Excelอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

วิธีการสัมมนา

ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ตลอดระยะเวลาการอบรม โดยใช้ตัวอย่างจากงานจริง
ภายใต้การแนะนำ อย่างใกล้ชิดของวิทยากรและทีมงาน 

สิ่งที่ต้องการนำมาด้วย :  

          Notebook  Computer

หัวข้อการสัมมนา

·         คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)

·         หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)

·         ลาดับความสำคัญในการคำนวณ

·         การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!

·         การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงในสูตรคำนวณ

·         ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน

·         ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนสูตร Excel

·         กลุ่มฟังก์ชันด้านการคำนวณ (ใช้เพื่อการคำนวณทั่วไป การระบุเงื่อนไขในการคำนวณ)

การหาผลรวม เช่น SUM, SUMIF, SUMIFS

จำนวนเต็มและทศนิยม เช่น INT, ROUND, CEILING, FLOOR

การนับจำนวน เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS

การจัดลำดับ เช่น MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, SMALL

·         กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและตัวอักษร (ใช้ฟังก์ชันกลุ่มนี้เพื่อทำการปรับแต่งหรือแก้ไขแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ข้อมูลเดิมในตารางอาจเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นระเบียบ ตลอดจนการทำให้ชื่อรายงานต่างๆ ปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ)

แปลงตัวเลขและข้อความ เช่น BAHTTEXT, TEXT

ดึงอักขระบางส่วนออกจากข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID

·         กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา (เพื่อสร้างระบบงานที่เป็นอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปตามจริง การระบุวันที่เป็นวันทางานหรือวันหยุด เพื่อให้งานเอกสาร แบบฟอร์ม ตลอดจนการคำนวณต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ)

ทำความเข้าใจกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel

วันที่ เช่น DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY

เวลา เช่น TIME, NOW

·         กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบ (การสร้างเงื่อนไชในการคำนวณและการประมวลผล)

สร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบ เช่น IF

·         กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในงานฐานข้อมูล (การใช้ Excel เพื่อการจัดการฐานข้อมูล)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เช่น VLOOKUP,INDEX, MATCH

·         ฯลฯ


Bookmark and Share
 
.pdf ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี้ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter