Home > Public Training


 
 
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคดิสรับชั่น View : 11,630
 
 
     
เรื่อง การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคดิสรับชั่น
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 30/10/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

 ดร.อิทธินันท์  สันทัศ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

  ประสบการณ์การทำงาน :

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ  กรุ๊ป (1993)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บจ.แกรมมี่ เน็ตเวิร์ค (GMM GRAMMY)
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
 • ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้หัวหน้างานได้รับความรู้ ความเข้าใจ หลักการบริหารคน บริหารความคิด และบริหารงาน
 2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความรู้พื้นฐานของการเป็นหัวหน้างานและการบังคับบัญชาที่ถูกต้อง
 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน และเป็นที่ยอมรับของลูกน้อง
 4. เพื่อให้หัวหน้างานทราบถึงวิธีการลดปัญหา ความขัดแย้ง ด้านการบริหารระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง

ผู้เข้าสัมมนา

           พนักงานระดับหัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสัมมนา

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)
 •  กิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้จากตัวเอง (Games and Group Dynamics)    
 • กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
 • Workshop
 • สื่อมัลติมีเดีย 

หัวข้อการสัมมนา

1. การเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift) มีผลอย่างไรต่อการบริหารงาน

 • การเปลี่ยนกรอบความคิด(Mindset)
 • การปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในการบริหารคน บริหารงาน
 • Work Shop : การบริหารงานแบบ Proactive และแบบ Reactive

2. ธรรมชาติของมนุษย์และการยอมรับความแตกต่างของลูกน้อง    

·         คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน

·         มารู้จักลูกน้องแต่ละ Style กันดีกว่า

·         การปรับสไตล์การบริหารงานให้เหมาะกับลูกน้อง

 • คุณจะสื่อสารกับลูกน้องแต่ละ Style ได้อย่างไร ?
 • การสร้างแรงจูงใจกับลูกน้องแต่ละ Style

3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคดิสรับชั่น

·         บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน

·         ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)

·         ความคาดหวังของพนักงานต่อหัวหน้างาน

·         Work Shop : บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคดิสรับชั่น

4. ปัจจัยแห่งความสำคัญของหัวหน้างานยุคดิสรับชั่น

 • จัดองค์ประกอบและการวางแผน
 • บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือ (Teamwork and Cooperation)
 • การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)

5. การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)

 • การสั่งงานและมอบหมายงาน
 • ลักษณะของบรรยากาศแห่งความสำเร็จ
 • Workshop : การสั่งงานและมอบหมายงาน

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • กระบวนการบริหารผลปฏิบัติงาน
 • วางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
 • ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ITC Promotion 2019

 

อัตราราคาปกติ

ชำระก่อนสัมมนา
1 สัปดาห์

พิเศษสุดๆ สำรองที่นั่งก่อน 1 เดือน

ลูกค้าทั่วไป
(ยังไม่รวม
vat 7%)

5,000

4,500

4,300

ลูกค้าสมาชิก ITC
(ยังไม่รวม vat 7%)

4,500

4,000

3,800

Hot Promotion

มา 4 ท่านจ่าย 3 ท่าน

(ยังไม่รวม vat 7%)

ลูกค้าทั่วไป

15,000

เฉลี่ยคนละ 3,750 บาท

14,000

เฉลี่ยคนละ 3,500 บาท

ลูกค้าสมาชิก ITC

13,500

เฉลี่ยคนละ 3,375 บาท

12,500

เฉลี่ยคนละ 3,125 บาท

ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1605 บาท (รวม vat 7% แล้ว)


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 16 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter