Home > Public Training


 
 
On The Job Training (OJT) View : 228
 
 
     
เรื่อง On The Job Training (OJT)
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 26/04/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณอิทธินันท์  สันทัศ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

  ประสบการณ์การทำงาน :

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ  กรุ๊ป (1993)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บจ.แกรมมี่ เน็ตเวิร์ค (GMM GRAMMY)
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
 • ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)

หลักการและเหตุผล

            การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือ การไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน และอีกสาเหตุคือ หัวหน้างานจำนวนมากไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่หนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งก็คือการเป็น สอนงานเพราะคิดว่า การ สอนงานก็เหมือนที่เคยเรียน ๆ กันมา ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังไว้ความเหินห่างระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องมากขึ้น บรรยากาศในการทำงานระหว่างกันไม่ค่อยดี ลูกน้องขาดความศรัทธาในตัวหัวหน้า ไม่คิดว่าหัวหน้าเป็นตัวแบบ ที่ควรเอาเยี่ยงอย่าง ทำงานก็ทำแบบให้เสร็จไปวัน ๆ ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเพราะไม่มีคนที่คอยแนะนำ และสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผลงานที่ออกมาก็ไม่ดี ขาดขวัญกำลังใจ เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องและ ไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

           ดังนั้นการสอนงานที่ดีจะต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ส่งผลให้ลูกน้องสามารถทำงานได้โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความรู้และทักษะในการสอนงานเป็นสิ่งจำเป็นที่หัวหน้างานต้องมี เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคนได้อย่างมีประสิทธิผล

   วัตถุประสงค์     

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน หรือผู้ที่มีหน้าที่สอนงาน ได้รับความรู้และทักษะในการสอนงานแบบ OJT ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน หรือผู้ที่มีหน้าที่สอนงาน สามารถจัดทำแผนการสอนงานและซอยงาน เพื่อพัฒนาพนักงาน ภายใต้บังคับบัญชาได้
 3. เพื่อให้หัวหน้างาน หรือผู้ที่มีหน้าที่สอนงาน สามารถสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

รูปแบบการสัมมนา

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม  Participative  Technique 
 • การระดมความคิดเห็น (Brain Storm)
 • Workshop
 • เรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดีย (Audio & Visual)

ผู้เข้าสัมมนา

         พนักงานระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ทำหน้าที่สอนงานในองค์กร

หัวข้อการสัมมนา

1.   บริบทแรกสู่การพัฒนากรอบความคิดในการสอนงานแบบ OJT

·      การเปลี่ยนกรอบความคิด(Mindset)

·      “ ใครต้องรับผิดชอบ” เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการสอนงานแบบ OJT

2.    พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้

·      ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้

·      ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร

3.    รู้จัก และเข้าใจคุณลักษณะบุคคลของลูกน้องใน 4 มิติ

·      เรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของลูกน้องในแต่ละ Style

·      การ “สอนงาน” ลูกน้องในแต่ละ Style 

4.    บทบาทสำคัญของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ในฐานะ “ผู้สอนงานแบบ OJT

·      การฝึกอบรมหน้างาน คืออะไร (What is OJT?)

·      ทำไม..ต้องมีการฝึกอบรมหน้างาน

·      การสอนงานแบบ OJT “ปัญหาอยู่ที่ไหน”

5.    ทักษะการสอนงานแบบ OJT

·      กระบวนการสอนงาน

·      การกำหนดวัตถุประสงค์

·      การซอยงาน และการฝึกปฏิบัติ

·      การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนงาน

พิเศษ ! เลือกรับสิทธิ์การสัมมนาประจำหลักสูตร

1.สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 19 เมษายน 2560
รับทันทีส่วนลด
10%

2. สมัครสัมมนา 4 ท่าน ชำระค่าลงทะเบียน 3 ท่าน ทันที

 


Bookmark and Share
 
.pdf On The Job Training (OJT) ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter