Home > Public Training


 
 
ทักษะการสื่อสารและบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ View : 100
 
 
     
เรื่อง ทักษะการสื่อสารและบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 24/04/60 เวลา  09:00 - 17:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร                                                                                                                                                           คุณวสันต์  ฤทธิ์มนตรี 

วิทยากรและที่ปรึกษา 
อดีตผู้จัดการอาวุโส แผนกพนักงานสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

 

    การศึกษา

 • ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม  สาขาบริหารการศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

     ปัจจุบัน

 • MAKE-UP ARTIST  อิสระ ทำงานให้กับรายการโทรทัศน์ และบริษัทโฆษณา ต่างๆ
 • วิทยากรเกี่ยวกับ Men’s Grooming  สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเทคนิคการขาย,การบริการด้วยใจ,การพัฒนาคน,บุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานบริการในกลุ่ม CENTRAL Restaurants Group  (Pizza Hut,Auntie anne’s, Mister Donut, KFC Baskin Robbins และ Steak Hunter)
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ การบริการด้วยใจ,การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานแนะนำความงามและแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบริษัทในกลุ่ม NEO Group จำกัด
 • วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งกายในรายการของบริษัทยูนิ ลีเวอร์ไทยโฮล์ดิ้ง จำกัด   หัวข้อ พลิกหมองเป็นขาวพลิกหาสาวโอโม่
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ งานบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับ   พนักงานแนะนำความงามบริษัทในกลุ่ม สหเอเชีย Group จำกัด
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ เทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานบริการในกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานแนะนำสินค้าบริษัทในกลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONALCO.,LTD
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานบริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเทคนิคการขาย, การบริการด้วยใจ, การพัฒนาคน, การทำงาน เป็นทีม
 • บุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายมืออาชีพ ผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบุคลิกภาพ, ศิลปะการแต่งหน้า,การดูแลและรักษาผิวพรรณ  Image Maker

หลักการและเหตุผล

         แนวโน้มของเศรษฐกิจในปีนี้คาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างมาก ส่งผลกระทบในภาคธุรกิจต้องพยายามพยุงสถานะให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยหลายธุรกิจหันมาปรับลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นลงและปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพให้มีคุณค่ามากขึ้น  ซึ่งหนึ่งในงานนั้นคือ การบริการ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากของธุรกิจในการบริหารความสำคัญกับลูกค้า และสำคัญสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกของการทำงาน คือการสื่อสารเราจะทำอย่างไรให้การสื่อสาร การประสานงานกันระหว่างภายในกับผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งความเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้น อันจะนำซึ่งความสุขในการทำงาน ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น ส่งผลต่องานในหน้าที่และการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์    

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทักษะการสื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่องานบริการและการสื่อสารในองค์กร

ผู้เข้าสัมมนา

 

           พนักงานการตลาด /พนักงานฝ่ายขาย /พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ /ฝ่ายบริการลูกค้า/ เจ้าหน้าที่ทุกสายงาน ทุกระดับ/ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการสัมมนา

           บรรยาย องค์ความรู้ /  Workshop  แบ่งกลุ่มระดมความคิด/ นำเสนอผลงาน (Present)/ กรณีศึกษา  Case Study/  เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร

หัวข้อการสัมมนา

·     กระบวนการทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

·     ความจริงเกี่ยวกับการสื่อสาร

·     ผลกระทบจากการสื่อสารที่ดี และไม่ดี

·     การเป็นผู้ฟังที่ดี ( Active Listener)

·     น้ำเสียง และภาษาบริการ  อิทธิพลหลักของการสื่อสาร

·     พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจ

·     เคล็ดลับการสื่อสารที่สร้างความประทับใจ และมีประสิทธิภาพ

·     พฤติกรรม และภาษาที่เป็นเหตุให้เกิด Complaint

·     บุคลิก และ ทัศนคติ ในงานบริการ

·     วิธีการรับมือกับลูกค้า Complaint. (Customer Complaint Management)

·     การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร (Proactive Communication)

·     สรุป ถาม -ตอบ


Bookmark and Share
 
.pdf ทักษะการสื่อสารและบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter