Home > Public Training


 
 
เทคนิคการ Coaching อย่างมีประสิทธิภาพ View : 364
 
 
     
เรื่อง เทคนิคการ Coaching อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพ)
วันที่อบรม 20/07/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณอิทธินันท์  สันทัศ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

  ประสบการณ์การทำงาน :

  • หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ  กรุ๊ป (1993)
  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บจ.แกรมมี่ เน็ตเวิร์ค (GMM GRAMMY)
  • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น)
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
  • ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)

หลักการและเหตุผล

            บทบาทและหน้าที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับ ได้แก่ การสอนงานเพื่อพัฒนาลูกน้องหรือทีมงานให้มี Competency ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายซึ่งทุกวันนี้ผู้บริหารทุกระดับรับบทบาทเป็นผู้สอนงานกันอยู่แล้วแต่ผลการวิจัยของหลายองค์กรพบว่าผู้บริหารที่มีความสามารถในการสอนงานกลับไม่สามารถสร้างหรือพัฒนาลูกน้องให้มีศักยภาพได้ สาเหตุหลักๆเกิดจากผู้บริหารทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สอนงานที่ดีแต่ขาดการทำหน้าที่เป็น Coach ที่ดีให้แก่ลูกน้อง

        การ Coaching เป็น Competency ที่สำคัญและจำเป็นของผู้บริหารยุคใหม่ทุกระดับตั้งแต่หัวหน้างานจนถึงผู้บริหารระดับสูงซึ่งแต่ละท่านเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาลูกน้องให้มี Performance ที่ดีขึ้น และทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายได้

 

ดังนั้น Coaching ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างหนึ่งซึ่งได้ผลมากในด้านการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพราะการที่หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้จัดการคอยดูแลให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขในความคิดเห็นและสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ

วัตถุประสงค์     

1.     เพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานที่จำเป็นของผู้สอนงานที่ดีมีประสิทธิภาพ

2.     เพื่อสร้างทักษะในการ Coaching ของการพัฒนาผู้อื่นด้วยความเป็นผู้นำ และเป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี   

รูปแบบการสัมมนา

  • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม  Participative  Technique 
  • การระดมความคิดเห็น (Brain Storm)
  • Workshop \
  • เรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดีย (Audio & Visual)

ผู้เข้าสัมมนา

 

      พนักงานระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ทำหน้าที่สอนงานในองค์กร

หัวข้อการสัมมนา

1.    การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ในการ Coaching

·      การปรับทัศนคติการสอนงานเชิงรุก (Work with Positive Attitude)

·      การยอมรับความแตกต่างและธรรมชาติของลูกน้อง

2.    รู้จัก เข้าใจคุณลักษณะพฤติกรรมของลูกน้องของมนุษย์ใน 4 มิติ

·      มารู้จักตนเองและลูกน้องแต่ละ style กันดีกว่า

·      Work Shop : การเรียนรู้ของลูกน้องแต่ละ Style

3.    Coaching Skill คือหนึ่งในบทบาทของผู้บังคับบัญชาที่ประสบความสำเร็จ

·      ทำไมผู้บังคับบัญชาต้องโค้ช

·      การโค้ช คืออะไร

·      โค้ชเพื่ออะไร

·      โค้ชอย่างไร

4.    กระบวนการโค้ช

·      ตั้งหลักที่งาน

·      อ่านลูกทีมให้ขาด

·      จัดแนวทางการโค้ช

·      กรณีศึกษาการโค้ช ลูกน้องแต่ละ Style ได้อย่างไร

5.    สร้างความศรัทธาและเชื่อถือ

·      ตอกย้ำสิ่งที่ดี (Accentuate the Positive)

·      เมื่อเกิดความผิดพลาด จงเบี่ยงเบนพลัง(When Mistakes Occur, Redirect the Energy)

·      วิธีการชมเชยและการตอบสนอง (Providing constructive Feedback)

 

·      Key Success Factor และข้อพึงระวังในการ Coaching

 


Bookmark and Share
 
.pdf เทคนิคการ Coaching อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter