Home > Public Training


 
 
ยกเครื่องปฏิวัติกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2 5 6 0 เพื่อการบริหารจัดการต่างด้าว CLMV ต่างด้าว non CLMV และการขอ Visa Work Permit สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในราชอาณาจักรไทย View : 1,088
 
 
     
เรื่อง ยกเครื่องปฏิวัติกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2 5 6 0 เพื่อการบริหารจัดการต่างด้าว CLMV ต่างด้าว non CLMV และการขอ Visa Work Permit สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในราชอาณาจักรไทย
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 08/11/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 22 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณกฤษฎ์  อุทัยรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการบริหารคุณภาพ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย

 

 • นักวิทย์ศิลป์ (SciArtist)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย และบริหารทรัพยากรมนุษย์ อันดับ Top 3 ในประเทศไทย
 • และเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามกฎหมายให้ บริษัทชั้นนำ ไม่น้อยกว่า 600 บริษัท
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม และเคยร่วมเป็นกรรมการบริหารสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

 • เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกฎหมายเจ้าปัญหาที่ คสช.ทนแรงกดดันไม่ไหวต้องใช้อำนาจตามมาตรา 44 ขยายเวลาดำเนินการให้ถูกต้องและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ย้ำ! ไม่ได้ยกเลิก แต่เลื่อนใช้บังคับ นายจ้างและผู้เกี่ยวข้องต้องรีบทำตามให้ได้
 • เพื่อให้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับเต็มรูปแบบและเบ็ดเสร็จ ไม่ทำตามหรือทำไม่ได้ มีโทษสูงสุด ปรับ 600,000 – 1,000,000 บาท ต่อต่างด้าว 1 คน และ จำคุกหัวโต 3 – 10 ปี
 • การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดข้อพิพาททางกฏหมายในภายหลัง หากมีเรื่องกฎหมายกำหนดชัดไปฟ้องกันที่ศาลแรงงาน ส่วนเจ้าพนักงานของรัฐฟ้องที่ศาลปกครอง
 • วิธีการ ขั้นตอน การขอ Work Permit สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในไทย ทั้งที่เป็น CLMV และ Non CLMV การพิจารณาความทับซ้อนของต่างด้าวแต่ละประเภท เส้นแบ่งอยู่ตรงไหนกันแน่ ตีแตกทุกประเด็นวิเคราะห์
 • อธิบาย แนะนำเทคนิค ทางออก มาตรการป้องกันที่ไม่ผิดกฎหมายและเป็นทางออกที่สง่างาม
  สมประโยชน์ทุกฝ่าย
 • ตอบประเด็น ข้อสงสัย และข้อควรปฎิบัติของนายจ้างในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่กฎหมายบัญญัติชัดว่าต้องทำตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

ผู้บริหาร  ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ /แรงงานสัมพันธ์  /พัฒนาองค์กร  และผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

วิธีการสัมมนา

 

บรรยาย  กรณีศึกษา และกิจกรรมการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นกับวิทยากร

หัวข้อการสัมมนา

1.    ทำไมต้องยกเลิกพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ที่เป็นต้นแบบ และยกเลิก พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ทั้งๆ ที่เพิ่งออกใช้ได้ไม่นาน

2.    คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว ออกคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติ 4 กรกฎาคม 2560 ให้คำสั่งนี้ถอยหลังไปใช้บังคับตั้งแต่วันแรกที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ คือ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

3.    การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพทำกันอย่างไรทั้งที่เป็น CLMV (เขมร ลาว พม่า เวียดนาม) และ Non CLMV

4.    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  แบบเจาะลึก (ไม่ใช่แค่อ่านกฎหมายเป็น แต่วิเคราะห์และบอกลู่ทาง) ค้นหามุมที่มองและคาดไม่ถึง ช่องทางอันเป็นทางออกที่เหมาะสม เป็นธรรม สุจริต ทำได้จริง

5.    ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างในการจ้างคนต่างด้าวทุกรูปแบบ เจาะกฎหมายลึกๆ

6.    ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว CLMV เข้ามาทำงาน

7.    การจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฏหมายต้องทำอย่างไร ?

8.    หลักเกณฑ์ และขั้นตอน หน้าที่ของนายจ้างในการขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว หรือการขอ Work Permit

9.    การ Outsource ทำได้ยากขึ้นเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ จะมีวิธีการอย่างไรได้บ้าง

10. การแจ้งยกเลิกการจ้างแรงงานต่างด้าว

11. หากคนต่างด้าว หมดวาระ หรือลาออกจากบริษัท คนต่างด้าวหรือนายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

12. คนต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะต้องขอวีซ่าประเภทใดเข้ามา

13. แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ นายจ้างสามารถรับเข้าทำงานได้หรือไม่ได้

14. แรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว สามารถเปลี่ยนมาทำงานกับนายจ้างรายใหม่ได้หรือไม่

o   การเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีระยะการทำงานไม่เกิน 15 วัน มีวิธีการ  นับระยะเวลาการทำงานดังกล่าวอย่างไร

o   ลักษณะงานอย่างไร?...เป็นงานจำเป็นและเร่งด่วน  ฯลฯ


Bookmark and Share
 
.pdf ยกเครื่องปฏิวัติกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2 5 6 0 เพื่อการบริหารจัดการต่างด้าว CLMV ต่างด้าว non CLMV และการขอ Visa Work Permit สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในราชอาณาจักรไทย ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter