Home > Public Training


 
 
Service Excellence and Service Strategyออกแบบกลยุทธ์บริการสร้างยอดขาย และบริการที่ประทับใจลูกค้าที่ยาวนาน View : 924
 
 
     
เรื่อง Service Excellence and Service Strategyออกแบบกลยุทธ์บริการสร้างยอดขาย และบริการที่ประทับใจลูกค้าที่ยาวนาน
สถานที่ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน(กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 25/01/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 24 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน:

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากรบรรยายประจำให้กับ บริษัท เอชอาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

วิทยากรบรรยายประจำให้กับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

วิทยากรบรรยายประจำให้กับบริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จำกัด

วิทยากรบรรยายประจำให้กับศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาด้านบริการ CEM ให้กับธุรกิจ SME รวมถึงภาครัฐและธุรกิจเอกชน

หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง องค์กรมองเห็นและมุ่งให้ความสำคัญการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะทีมบริการที่เป็นจุดสัมผัสส่งมอบบริการให้ลูกค้าและเพื่อเป็นการทบทวนแนวคิดมาตรฐานการบริการและสร้างความประทับใจจากพฤติกรรมการบริการ “บริการด้วยหัวใจสร้างสรรค์ได้ทุก ๆ วัน” องค์กรเชื่อมั่นและให้ ความสำคัญกับการบริการและสร้างความพึ่งพอใจที่ยั่งยืนให้ลูกค้า จึงออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าได้อย่างยั่งยืนระยะยาว การบริการมีความสำคัญต่อลูกค้า และนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้า ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการให้น่าประทับใจทุกวัน เพื่อสร้างบริการให้ ประทับใจต่อลูกค้าเสมอ

 

วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อออกแบบกลยุทธ์การบริการ ที่ได้ผล ออกแบบได้ ใช้งานได้ทันที
  2. เพื่อให้การออกแบบกลยุทธ์ มาจากทีมบริการที่เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าจริง ๆ
  3. เพื่อให้ทีมบริการ สามารถนำกลยุทธ์บริการมาใช้งานได้ ประเมินได้และได้ผลจริง

สิ่งที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

  1. ได้ไอเดียใหม่ในการสร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง แต่โดนใจลูกค้า
  2. ได้เทคนิคการสร้างบริการให้น่าประทับใจอย่างง่ายๆ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในองค์กร
  3. ได้วิธีพัฒนาและสร้างสรรค์บริการที่น่าประทับใจได้ด้วยตัวเอง ทีมงาน และองค์กร

รูปแบบการสัมมนา

 

      บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา  ฝึกปฏิบัติ ( Work Shop) : แน่นไปด้วยสาระ ความรู้รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนากลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

     พนักงานทุกระดับ 

หัวข้อการสัมมนา

1. กลยุทธ์บริการ Find Sight : Why You

- ค้นหาความต้องการของลูกค้า ปัญหาของลูกค้าคืองานของเรา

- เทคนิคการบริการด้วยหัวใจ 3S Smile Smart Smooth

2. สร้างทัศนคติ “Can Do Attitude” ]บริการลูกค้าภายในและภายนอก

 - ทัศนคติ ปัญหาของลูกค้า คือ งานของเรา

3. เทคนิคและช่องทางการส่งมอบบริการที่ง่ายและทำได้ทุกวัน

  - 3 แนวทางวิธีการบริการที่สร้างสรรค์ความประทับใจ

 - 7 อุปนิสัยสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ

       4. Be Smart and Be Professional
         - Be Smart พรอ้มบริการ พร้อมเสมอสำหรับลูกค้า

- Be Professional บริการที่เป็นมืออาชีพ สร้างได้

- Be Proactive บริการที่เต็มที่ มั่นใจ พร้อมทำให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

5. สร้างกลยุทธ์บริการที่ศูนย์ Customer Experience Management (CEM)

- สร้างสัมผัสบริการหลักที่ลูกค้าประทับใจ

 

- ค้นหา Touch Point ที่เป็น Cash Flow สำคัญขององค์กร

 


Bookmark and Share
 
.pdf Service Excellence and Service Strategyออกแบบกลยุทธ์บริการสร้างยอดขาย และบริการที่ประทับใจลูกค้าที่ยาวนาน ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter