Home > Public Training


 
 
การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อกเพื่อลดต้นทุน Purchasing & Inventory Management for Cost Saving View : 5,393
 
 
     
เรื่อง การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อกเพื่อลดต้นทุน Purchasing & Inventory Management for Cost Saving
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 22/01/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 20 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
กรรมการผู้จัดการ

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

ผู้ก่อตั้งและได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
แห่งประเทศไทย
(PSCMT)

 

หลักการและเหตุผล

          การเก็บสต๊อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขัน แต่การเก็บสต๊อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทำให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทำให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า

การไม่รู้ว่าควรต้องลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมใหม่เมื่อไร และการไม่รู้ว่าควรจะสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสมอีกทั้งเมื่อผู้ขายเสนอส่วนลดเมื่อซื้อมากหรือมีของแถมมาล่อใจก็ไม่สามารถคิดคำนวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะนำไปสู่การเสียเปรียบในการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

การตรวจนับสต๊อกที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้วิธีป้องกันปัญหา ก็จะทำให้เสียโอกาสเสียลูกค้า การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการบริหารงานจัดซื้อและควบคุมดูแลระดับสต๊อกให้พอดี จะช่วยให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน 

วัตถุประสงค์  

 1.  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดซื้อได้ถูกต้อง
 2.  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสต๊อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับการจัดซื้อไม่เป็นระบบและการจัดเก็บไม่เป็นที่เป็นทาง และมีผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยปริยาย

รูปแบบการสัมมนา

          บรรยาย  ตัวอย่าง workshop แลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัยโดยตรงกับวิทยากร

ผู้เข้าสัมมนา

         ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ผู้ที่สนใจทั่วไป  

หัวข้อการสัมมนา

 • การเก็บสต๊อกไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกได้อย่างไร
 • ถ้าเก็บสต๊อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคำนวณค่าเสียหายได้อย่างไร
 • แนวคิดเรื่องการเก็บสต๊อกสำหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อก
 • แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต๊อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ
 • กุญแจ 4 ดอกเพื่อนำสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อก

- กุญแจดอกที่ 1 – พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยำ

- กุญแจดอกที่ 2 – กำหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม

- กุญแจดอกที่ 3 – รู้ว่าเมื่อไรควรจะลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม

- กุญแจดอกที่ 4 – รู้ว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด

 • วิธีคำนวณเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อมีส่วนลดหรือของแถมว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรดี
 • การแยกแยะสินค้า/วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดซื้อ โดยวิธีต่างๆ เช่น

- วิเคราะห์แบบพาเรโต้หรือเอบีซี

- วิเคราะห์ความวิกฤติของการใช้งาน

- วิเคราะห์ความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา

- วิเคราะห์ความซับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดหา

 • วิธีวางแผนการจัดซื้อจัดหาและเก็บสต๊อกโดยใช้ระบบสามมิติ
 • การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระดับสต๊อกที่เก็บไว้โดยวิธีต่างๆ

- สต๊อกพอใช้ได้นานเท่าไร

- ใช้เงินหมุนสต๊อกได้กี่รอบ

- ดัชนีการเก็บอะหลั่ย

 • การเช็คสต๊อกอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีการต่างๆ กัน
 • การหาข้อบกพร่องเมื่อเอกสารการเช็คสต๊อกไม่ตรงกับของจริง


Bookmark and Share
 
.pdf การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อกเพื่อลดต้นทุน Purchasing & Inventory Management for Cost Saving ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.93 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter