Home > Public Training


 
 
สร้าง KPIs การขาย เพื่อยอดขายทะลุเป้า View : 330
 
 
     
เรื่อง สร้าง KPIs การขาย เพื่อยอดขายทะลุเป้า
สถานที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 15/06/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณชิงชัย  อิทธิอมรกุลชัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเบรน ฟอรั่ม จำกัด

 

    ประสบการณ์การทำงาน :

  • บริษัท ศรีอยุทยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแผนกรับประกันอัคคีภัย
  • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ผู้จัดการฝ่ายตัวแทนจำหน่าย
  • บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตัวแทนจำหน่าย
  • บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ส่วนงานแลนด์ โรเวอร์  รองประธานฝ่ายขาย

หลักการและเหตุผล

         กิจกรรมการขายของพนักงานขายคือตัววัดความสำเร็จของยอดขาย  จุดอ่อนของการบริหารยอดขายคือขาดตัววัดที่ดี  ตัววัดที่ดีจะเป็นตัวบ่งชี้สัญญาณสองประการให้กับผู้บริหารขายและพนักงานขายคือ (1) สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่ากำลังจะไม่บรรลุเป้าขาย และ(2) จุดอ่อนในการขาย ที่ต้องเอาใจใส่ในการแก้ไขต่อไป  KPIs ที่ดีจะต้องกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานขายไปสู่เป้าการขาย ขณะที่ KPIs ที่เลวจะบั่นทอนยอดขาย

         หลักสูตรสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของ KPIs ที่ช่วยทั้งผู้บริหารงานขายและพนักงานขายมีหลักวัดในการทำงาน เพื่อเตือนตัวเองว่าจะต้องทำกิจกรรมการขายอะไรบ้าง  มีจุดอ่อนที่ขัดขวางการบรรลุเป้าการขายตรงไหน  ข้อสำคัญคือการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการนำ KPIs ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ในองค์การ  การอบรมเป็นลักษณะของปฏิบัติการ  ผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์    

  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจความสำคัญและประเภทของ KPIs ขาย
  2. สามารถทราบถึงวิธีการสร้าง KPIs ที่สมเหตุผลและเป็นที่ยอมรับของพนักงานขาย
  3. สามารถเข้าใจถึงวิธีการผูกกิจกรรมขายเข้ากับ KPIs เพื่อนำไปใช้ในการสร้างยอดขาย

รูปแบบการสัมมนา

      บรรยาย การระดมสมอง  กรณีศึกษา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  1. ผู้บริหารงานขายที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการวัดผลงานการขาย
  2. พนักงานขายที่ต้องการบรรลุเป้าการขายด้วยการใช้ KPIs วัดประสิทธิภาพการขายของตนเอง

หัวข้อการสัมมนา

1.เข้าใจประเภทของ KPIs และประโยชน์ของ KPIs แต่ละประเภท

   - ประโยชน์ KPIs ขาย

   - สร้าง KPIs เตือนภัย กับ KPIs วัดผลงาน

   - การประสาน KPIs ทั้งสองประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

     Workshop สร้าง KPIs สองประเภท เพื่อเพิ่มความเข้าใจและนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

2.วิธีการผูก KPIs กับกิจกรรมขาย

  - การสร้างกระบวนการขายเพื่อวัดความสำเร็จของยอดขาย

  - การกำหนดกิจกรรมการขายและการประมาณการยอดขาย

    Workshop การสร้างกระบวนการขายและการกำหนดกิจกรรมขายเพื่อนำไปสู่การสร้าง KPIs

3.วิธีการใช้ KPIs กับการบริหารลูกค้า

-  กระบวนการในการบริหารลูกค้าที่สร้างยอดขาย

-  การกำหนด KPIs เพื่อวัดที่มาของยอดขาย

Workshop การวิเคราะห์ KPIs เพื่อหาจุดอ่อนของการสร้างยอดขาย

4. สรุป คำถาม คำตอบ


Bookmark and Share
 
.pdf สร้าง KPIs การขาย เพื่อยอดขายทะลุเป้า ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter