Home > Public Training


 
 
เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการ และการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ View : 2,308
 
 
     
เรื่อง เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการ และการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
สถานที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 24/10/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 21 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน:

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรบรรยายประจำให้กับ บริษัท เอชอาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
 • วิทยากรบรรยายประจำให้กับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • วิทยากรบรรยายประจำให้กับบริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จำกัด
 • วิทยากรบรรยายประจำให้กับศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาด้านบริการ CEM ให้กับธุรกิจ SME รวมถึงภาครัฐและธุรกิจเอกชน

หลักการและเหตุผล

       การสื่อสารงานบริการลูกค้าเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ส่งมอบบริการทุกท่านควรมีเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า และสามารถสื่อสารเชิงบวกกับลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจความรู้สึกที่ดีที่ลูกค้ามีต่อเรามากขึ้น แต่การพัฒนาทักษะการสื่อสารต้องมีเทคนิคมีวิธีการและขั้นตอนการฝึกฝนที่เราต้องเรียนรู้และนำมาฝึกฝนแลปฏิบัติจริงให้ได้ผลดีที่สำคัญพนักงานส่วนใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานบริการมักกังวลกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและบางครั้งอาจจะส่งผลถึงความเครียดหรือความกดดันให้กับพนักงานจนกระทั่งส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการทีมผู้ให้บริการลูกค้าได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญและบทบาทของงานบริการที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความไม่พอใจและคำต่อว่าของลูกค้า
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารงานบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมืออาชีพ

รูปแบบการสัมมนา

 

      บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา  ฝึกปฏิบัติ ( Work Shop)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

    พนักงานทุกระดับ 

หัวข้อการสัมมนา

 • Service Communication และการเริ่มต้น CRM & CEM อย่างง่ายๆ

1.    Positive Thinking & EQ ช่วยทำให้งานบริการง่ายขึ้น

2.    เทคนิคการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยThink & Speak

3.    ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์จุดประกายบริการที่โดดเด่น

4.    เสริมจุดแข็งบริการด้วยCRM และCEM เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

5.    การสร้างService Quality และService Operation

6.    การสร้างCommitment เพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ
7.   เทคนิคการทำคู่มือเกร็ดความรู้งานบริการแบบมืออาชีพ

 • Complaint Management

1.    เรียนรู้ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

2.    ทำไมลูกค้าจึงร้องเรียนและสาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า

3.    เคล็ดลับการจัดการกับข้อร้องเรียนและสร้างโอกาส

4.    ทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาEQ สำหรับผู้รับข้อร้องเรียน

5.    เทคนิคการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน

6.    การป้องกันและลดข้อร้องเรียน

7.    สรุปคำถามและคำตอบ

 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
.pdf เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการ และการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter