Home > Public Training


 
 
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ View : 2,592
 
 
     
เรื่อง เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่
สถานที่ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 08/03/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณอุไรวรรณ อยู่ชา

  วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 700 องค์กร
 • ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทที่ปรึกษาไทยสกิลล์พลัส จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในการจัดทำและพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

ประสบการณ์การทำงาน :

 • ประสบการณ์ ทำงาน SCG 20 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำระบบพี่เลี้ยง
 • ผู้เขียนหนังสือ องค์กรนี้ต้องมีพี่เลี่ยง
 • ผู้มีประสบการณ์ในการเป็นน้องเลี้ยง พี่เลี้ยง และพัฒนาระบบพี่เลี้ยง จาก SCG

หลักการและเหตุผล

           วันนี้หลายองค์กรเผชิญกับปัญหาพนักงานใหม่ลาออก หรือ ปฏิบัติตนไม่สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมและความคาดหวังขององค์กร ซึ่งสาเหตุเกิดจาก ทัศนคติลบต่อองค์กร ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม ลักษณะงาน เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานได้ เนื่องจากขาดผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาที่ดีหรือเป็นแบบอย่างที่ดี

           ดังนั้น การจัดทำระบบพี่เลี้ยงและการพัฒนาให้พนักงานผู้ทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง โดยการสร้างให้พนักงานใหม่ประทับใจ อบอุ่นใจ มีทัศนคติบวกต่อองค์กร ภูมิใจที่ได้เข้ามาร่วมงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ลักษณะงาน ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนปฏิบัติงานเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นในการหล่อหลอมให้พนักงานใหม่มีพื้นฐานการเป็น“บุคลากรที่ดี” ขององค์กรในอนาคต 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ พี่เลี้ยง ภูมิใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็น “พี่เลี้ยง” ในองค์กร
 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ “พี่เลี้ยงที่ดี”
 3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเป็นปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง
 4. เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พี่เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็น Role Model ที่ดีให้แก่พนักงานใหม่
 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ระบบพี่เลี้ยงขององค์กร ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลจริง

     ผู้เข้าสัมมนา

 • ผู้ได้รับการมอบหมายทำหน้าที่พี่เลี้ยง
 • ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

วิธีการสัมมนา

 • บรรยาย
 • Workshop
 • ฝึกปฏิบัติ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง  

หัวข้อการสัมมนา

·      ที่มาของการจัดทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

·      คุณค่าและความสำคัญของการเป็น “พี่เลี้ยง”

·      ประโยชน์ของการทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” ในองค์กร

·      บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการและหัวหน้างานกับการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี

·      คุณสมบัติ และ ขีดความสามารถที่สำคัญและจำเป็นของพี่เลี้ยง  

·      การพัฒนาตนเองกับทักษะสำคัญและจำเป็นของพี่เลี้ยง

·      ความรู้เกี่ยวกับน้องใหม่ Gen Y, Gen Z

·      ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ

·      ทักษะการสื่อสาร

·      ทักษะการสอนงาน

·      ทักษะการให้ Feedback และการให้คำแนะนำ

·      ทักษะการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศการทำงานที่ดี

·      พฤติกรรมที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำของพี่เลี้ยง

·      แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในการเป็นพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงในองค์กร

 • ถาม-ตอบ และประเมินผลการเรียนรู้ผ่าน App

หมายเหตุ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%

 

ITC Promotion 2019

 

อัตราราคาปกติ

ชำระก่อนสัมมนา
1 สัปดาห์

พิเศษสุดๆ สำรองที่นั่งก่อน 1 เดือน

ลูกค้าทั่วไป
(ยังไม่รวม
vat 7%)

5,000

4,500

4,300

ลูกค้าสมาชิก ITC
(ยังไม่รวม vat 7%)

4,500

4,000

3,800

Hot Promotion

มา 4 ท่านจ่าย 3 ท่าน

(ยังไม่รวม vat 7%)

ลูกค้าทั่วไป

15,000

เฉลี่ยคนละ 3,750 บาท

14,000

เฉลี่ยคนละ 3,500 บาท

ลูกค้าสมาชิก ITC

13,500

เฉลี่ยคนละ 3,375 บาท

12,500

เฉลี่ยคนละ 3,125 บาท

ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1605 บาท (รวม vat 7% แล้ว)

 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
.pdf เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter