Home > Public Training


 
 
ทักษะการสื่อสารและบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ View : 628
 
 
     
เรื่อง ทักษะการสื่อสารและบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
สถานที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 29/04/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

                         ดร.วสันต์  ฤทธิ์มนตรี                    วิทยากรและที่ปรึกษา

อดีตผู้จัดการอาวุโส แผนกพนักงานสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

 

ปัจจุบัน

 • MAKE-UP ARTIST  อิสระ ทำงานให้กับรายการโทรทัศน์ และบริษัทโฆษณา ต่างๆ
 • วิทยากรเกี่ยวกับ Men’s Grooming  สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเทคนิคการขาย,การบริการด้วยใจ,การพัฒนาคน,บุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานบริการในกลุ่ม CENTRAL Restaurants Group  (Pizza Hut,Auntie anne’s, Mister Donut, KFC Baskin Robbins และ Steak Hunter)
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ การบริการด้วยใจ,การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานแนะนำความงามและแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบริษัทในกลุ่ม NEO Group จำกัด
 • วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งกายในรายการของบริษัทยูนิ ลีเวอร์ไทยโฮล์ดิ้ง จำกัด   หัวข้อ พลิกหมองเป็นขาวพลิกหาสาวโอโม่
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ งานบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับ   พนักงานแนะนำความงามบริษัทในกลุ่ม สหเอเชีย Group จำกัด
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ เทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานบริการในกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานแนะนำสินค้าบริษัทในกลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONALCO.,LTD
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานบริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเทคนิคการขาย, การบริการด้วยใจ, การพัฒนาคน, การทำงาน เป็นทีมบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายมืออาชีพ ผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบุคลิกภาพ, ศิลปะการแต่งหน้า,การดูแลและรักษาผิวพรรณ  Image Maker

หลักการและเหตุผล

          แนวโน้มของเศรษฐกิจในปีนี้คาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างมาก ส่งผลกระทบในภาคธุรกิจต้องพยายามพยุงสถานะให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยหลายธุรกิจหันมาปรับลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นลงและปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพให้มีคุณค่ามากขึ้น  ซึ่งหนึ่งในงานนั้นคือ การบริการ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากของธุรกิจในการบริหารความสำคัญกับลูกค้า และสำคัญสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกของการทำงาน คือการสื่อสารเราจะทำอย่างไรให้การสื่อสาร การประสานงานกันระหว่างภายในกับผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งความเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้น อันจะนำซึ่งความสุขในการทำงาน ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น ส่งผลต่องานในหน้าที่และการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์    

1.    เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทักษะการสื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

 

2.    เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่องานและองค์กร

ผู้เข้าสัมมนา

 

           พนักงานการตลาด /พนักงานฝ่ายขาย /พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ /ฝ่ายบริการลูกค้า/ เจ้าหน้าที่ทุกสายงาน ทุกระดับ/ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการสัมมนา

         บรรยาย องค์ความรู้ /  Workshop  แบ่งกลุ่มระดมความคิด/ นำเสนอผลงาน (Present)/ กรณีศึกษา  Case Study/  เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร

หัวข้อการสัมมนา

 • กระบวนการทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ความจริงเกี่ยวกับการสื่อสาร
 • ผลกระทบจากการสื่อสารที่ดี และไม่ดี
 • การเป็นผู้ฟังที่ดี ( Active Listener)
 • น้ำเสียง และภาษาบริการ  อิทธิพลหลักของการสื่อสาร
 • พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจ
 • เคล็ดลับการสื่อสารที่สร้างความประทับใจ และมีประสิทธิภาพ
 • พฤติกรรม และภาษาที่เป็นเหตุให้เกิด Complaint
 • บุคลิก และ ทัศนคติ ในงานบริการ
 • วิธีการรับมือกับลูกค้า Complaint. (Customer Complaint Management)
 • การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร (Proactive Communication)
 • สรุป ถาม -ตอบ

 

ITC Promotion 2019

 

อัตราราคาปกติ

ชำระก่อนสัมมนา
1 สัปดาห์

พิเศษสุดๆ สำรองที่นั่งก่อน 1 เดือน

ลูกค้าทั่วไป
(ยังไม่รวม
vat 7%)

5,000

4,500

4,300

ลูกค้าสมาชิก ITC
(ยังไม่รวม vat 7%)

4,500

4,000

3,800

Hot Promotion

มา 4 ท่านจ่าย 3 ท่าน

(ยังไม่รวม vat 7%)

ลูกค้าทั่วไป

15,000

เฉลี่ยคนละ 3,750 บาท

14,000

เฉลี่ยคนละ 3,500 บาท

ลูกค้าสมาชิก ITC

13,500

เฉลี่ยคนละ 3,375 บาท

12,500

เฉลี่ยคนละ 3,125 บาท

ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1605 บาท (รวม vat 7% แล้ว)


Bookmark and Share
 
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter