Home > Public Training


 
 
HR AS A COACH View : 22
 
 
     
เรื่อง HR AS A COACH
สถานที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 27/05/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร 

คุณอุไรวรรณ อยู่ชา

  วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 700 องค์กร

 ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทที่ปรึกษาไทยสกิลล์พลัส จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน :

 • ประสบการณ์ ทำงาน SCG 20 ปี
 • ผู้ช่วยผู้จัดการส่งเสริมคุณภาพและประสานงานการเพิ่มผลผลิต
 • ผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ HRD HROD และ HR Strategy ที่องค์กรคาดหวัง
 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็น “โค้ช” และ “ Coach Agent” ในองค์กร
 3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็น “Coach Agent ” และการสวมบทเป็นโค้ชให้แก่พนักงาน    
 4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการโค้ช และ การปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทคนไทย
 5. เพื่อให้สามารถก้าวเป็น “โค้ช” ที่ได้รับการยอมรับในองค์กร และ เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ Line Mgr.
 6. เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในการ “สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร” ให้เกิดขึ้นในอนาคต 

รูปแบบการสัมมนา

 • บรรยาย
 • Workshop
 • ฝึกปฏิบัติ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง  

ผู้เข้าสัมมนา

·           HRD, HROD และผู้เกี่ยวข้อง 

หัวข้อสัมมนา

·      ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

·      บทบาทหน้าที่สำคัญของ HRD,HROD ที่องค์กรคาดหวัง และ HR Strategy ตัวจริงที่ CEO ต้องการ

·         แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากคำบอกเล่าของ CEO องค์กรต่าง ๆ

·      รู้จักกับประโยชน์และความสำคัญของ “Coach Agent” และ การสวมบทบาทเป็น “โค้ช” ในองค์กร

·         แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากการสัมผัส “HR โค้ชคนเก่งในองค์กร” ที่ได้รับการยอมรับศรัทธา

·      แนวคิด หลักการ ของการ  “Coaching” เชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

·      บทบาทหน้าที่ของ “โค้ช”  และ วิถีของโค้ชของ HR ตามบริบทไทย

·      ทักษะสำคัญของ HR ในการสวมบทบาท “โค้ช” ในองค์กร

·      รูปแบบของการ “Coaching” กับ การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มพนักงาน

·         เทคนิคการ Coach แบบรายบุคคล

·         เทคนิคการ Coach แบบกลุ่มตามลักษณะงาน และ ตามระดับตำแหน่งงาน

·      4 ขั้นตอนในการ “Coaching” เพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงศักยภาพพัฒนาตนเองพัฒนางาน

·         แนวทางการสร้างแรงจูงใจและก่อให้เกิดความร่วมมือ

·         แนวทางการกำหนดเป้าหมาย, จัดทำแผนการปฏิบัติ, ประเมินและติดตามผล

·         Workshop และ ฝึกปฏิบัติการ “Coach” แต่ละรูปแบบ

·      วิถีการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการ “สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร” ให้เกิดขึ้นและยืนหยัดอย่างยั่งยืน

·         เทคนิคการสร้างให้ Line Mgr. ยอมรับศรัทธา และ เห็นประโยชน์การเป็น “โค้ช”

·      การวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเป็น “โค้ช” ในองค์กร

·      ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

ITC Promotion 2019

 

อัตราราคาปกติ

ชำระก่อนสัมมนา 
1 สัปดาห์

พิเศษสุดๆ สำรองที่นั่งก่อน 1 เดือน

ลูกค้าทั่วไป 
(ยังไม่รวม 
vat 7%)

5,000

4,500

4,300

ลูกค้าสมาชิก ITC
(ยังไม่รวม vat 7%)

4,500

4,000

3,800

Hot Promotion

มา 4 ท่านจ่าย 3 ท่าน

(ยังไม่รวม vat 7%)

ลูกค้าทั่วไป

15,000

เฉลี่ยคนละ 3,750 บาท

14,000

เฉลี่ยคนละ 3,500 บาท

ลูกค้าสมาชิก ITC

13,500

เฉลี่ยคนละ 3,375 บาท

12,500

เฉลี่ยคนละ 3,125 บาท

ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1605 บาท (รวม vat 7% แล้ว)


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter