หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation Technique..

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation Techniqu..