Home > News


 
 
โค้ชพี่เลี้ยง (Mentoring & Coaching)
View : 2,092
 
 

วิทยากร 

คุณอุไรวรรณ อยู่ชา

  วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 700 องค์กร
 • ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทที่ปรึกษาไทยสกิลล์พลัส จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในการจัดทำและพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

ประสบการณ์การทำงาน :

 • ประสบการณ์ ทำงาน SCG 20 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำระบบพี่เลี้ยง
 • ผู้เขียนหนังสือ องค์กรนี้ต้องมีพี่เลี่ยง
 • ผู้มีประสบการณ์ในการเป็นน้องเลี้ยง พี่เลี้ยง และพัฒนาระบบพี่เลี้ยง จาก SCG

หลักการและเหตุผล

            สถิติพบว่า ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล สามารถสร้างผลงานที่ดีให้องค์กรนั้นล้วนเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ “พี่เลี้ยงและโค้ชที่ดี” ให้แก่ทีมงานส่งผลให้ทีมสุขใจและมีความสามารถในการทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย

            ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงมุ่งพัฒนาให้ผู้จัดการและหัวหน้งาน มีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นโค้ชให้แก่ทีมงาน แต่หลายองค์กรเผชิญปัญหาพี่เลี้ยงหรือโค้ชขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับศรัทธา การโค้ชปั้นแต่งคำถามตามตำราทำให้ทีมสับสน ฯลฯ

            หลักสูตร โค้ชพี่เลี้ยง จึงได้ออกแบบมาเพื่อปั้นให้ผู้บริหารมีความสามารถแบบ 2 in 1 ทั้งการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีและโค้ชในดวงใจ เพื่อให้เกิดการยอมรับศรัทธา และมีความสามารถในการทำหน้าที่พี่เลี้ยงและโค้ชได้อย่างมืออาชีพตามบริบทคนในองค์กร

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ 

 1. ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่พี่เลี้ยงและโค้ชให้แก่ทีม
 2. ผู้บริหารมีทักษะพี่เลี้ยงและทักษะโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและทัศนคติบวกต่อองค์กร
 4. บุคลากรสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 5. องค์กรมีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ 70:20:10 Learning Model

 รูปแบบการสัมมนา

 • บรรยาย
 • Workshop
 • ฝึกปฏิบัติ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง  

ผู้เข้าสัมมนา

 • หัวหน้างาน/ ผู้จัดการ
 • ผู้ได้รับการมอบหมายทำหน้าที่พี่เลี้ยง
 • ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

หัวข้อสัมมนา

·      ความสำคัญและประโยชน์ของการเป็น “โค้ชพี่เลี้ยง”

·         ความแตกต่างระหว่าง “โค้ช-พี่เลี้ยง-หัวหน้า”

·      คุณสมบัติของโค้ชพี่เลี้ยงซึ่งได้รับการยอมรับและเชื่อถือศรัทธา

·         Mindset ที่ถูกต้องและเปิดกว้าง (Right & Growth Mindset)

·         ความคาดหวังของทีมจากโค้ชและพี่เลี้ยง

·      ขีดความสามารถ (Competency) ของโค้ชพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ

·      ทักษะพี่เลี้ยงที่สำคัญในการเข้าไปนั่งใจดวงใจทีมงาน

·         การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

·         การให้คำปรึกษาแนะนำ

·         การดูแลช่วยเหลือ

·         ทักษะโค้ชที่สำคัญในการพัฒนาให้ทีมมีผลงานที่ดี

·         การวิเคราะห์ประเภทของทีมงาน

·         การเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาให้เหมาะสมกับทีมและคน

·         การสอนงานเพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง

·         การตั้งคำถามชวนคิดเพื่อดึงศักยภาพแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานด้วยตนเอง

·         เทคนิคปรับคำถามให้เป็นธรรมชาติและสังเกตพฤติกรรมทีมงาน

·         พฤติกรรมที่พึ่งกระทำและพึ่งระวังของโค้ชพี่เลี้ยง

·         ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

(หลักสูตรอบรมโดยITC ทุกหลักสูตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้200%)

ITC Promotion ลดเหมือนโกรธโควิด

 

อัตราราคาปกติ

ชำระก่อนสัมมนา
1 สัปดาห์

สมัคร 10 ท่านแรก

ลูกค้าทั่วไป
(ยังไม่รวม 
vat 7%)

5,000

4,500

4,000

ลูกค้าสมาชิก ITC
(ยังไม่รวม vat 7%)

4,500

4,000

3,800

ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1605 บาท (รวม vat 7% แล้ว)

 

 


Bookmark and Share
 
.pdf แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 158 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter